Услуги

„ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД е концентрирана в производството на метални изделия според изискванията на клиента.

Предлагаме следните услуги:

 • Лазерен разкрой;
 • CNC Огъване;
 • Валоогъване;
 • МИГ-МАГ и ВИГ заваряване;
 • Дробометно бластиране;
 • Механична обработка;
 • Разкрой на прокати;
 • Производство на метални конструкции;
 • Производство на камини на твърдо гориво;
 • Продажба на камини на твърдо гориво;
 • Продажба на резервни части за камини;

Полагане на хидроизолационно покритие

Обектите, на които сме положили покритие:

 • „Светлина“ АД – гр. Сливен – 8000 м2
 • „Великови“ ООД – гр. Две Могили – 5000 м2
 • ТМ-Технолоджи“ АД – гр. Русе – 50 000 м2
 • „Елсистеми Технолоджи“ ООД – гр. Русе – 2000 м2
 • „Техкерамик“ ООД – гр. Мездра – 2300 м2
 • „Бозмов“ ЕООД – гр. Русе – 1500 м2
 • „Мегапрофил ИГ“ ЕООД – гр. Русе – 4000 м2
 • „Булмаркет ДМ“ ЕООД – гр. Русе – 970 м2
 • „Порт Булмаркет“ ЕАД – гр. Русе – 2856 м2
 • „Астра Биоплант“ ЕООД – гр. Сливо Поле – 110 м2
 • „Строително Оборудване“ ЕООД – гр. Русе – 2300 м2
 • „Анверс Конструкт“ ЕООД – гр. Пловдив – 120 м2
 • „Балмет“ ООД – гр. Русе – 40 м2