За нас

Семейството играе важна роля в нашия бизнес. Нашата работа носи нашия личен подпис!

Ние от „ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД вярваме в работата на хора с хора. Искаме да сме близо до нашите клиенти и заедно да намираме път през трудностите, които срещат в своето развитие. Клиентите винаги са били и ще бъдат на първо място, без значение от техния размер или индустрия.

Избираме честни и отговорни хора, добри професионалисти. Полагаме грижи да бъдат вдъхновени, мотивирани и удовлетворени от работата си и средата, в която се трудят. Искаме да вярват, че вършат нещо значимо и полезно, а усилията им са обединени в общ стремеж към определена дългосрочна цел.

„ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ ООД е 100% частно дружество. Производствените цехове и административната сграда се намират в „Дунавска индустриална зона Тегра“(бивш КТМ) в град Русе. Разположени са на 7746 m² площ, от които 3803 m² закрита площ. Собствениците на компанията имат 20-годишен опит в производството на едро и дребно габаритни изделия, включително и камини на твърдо гориво.

МИСИЯ И ВИЗИЯ

Нашата цел е да утвърдим „ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ като марка, свързана с висококачествени изделия на конкурентни цени. Ние вярваме, че за да постигнем успех е нужно:

  •  постоянно подобряване на техническото оборудване, чрез внедряване на модерна и прецизна техника с компютърно и цифрово управление, с големи производствени мощности;
  •  непрекъснато повишаване на квалификацията и уменията на всички служители от нашия екип;
  •  безкомпромисен контрол на качеството на продукцията.

Разработената програма, с която реализираме тези цели, в комбинация с добрата основна база, с която разполагаме – големи производствени цехове, закрити и открити площи, разположени до удобен железопътен, автомобилен и корабен речен транспорт, е гаранция и предпоставка за постигане на поставените цели и утвърждаването на „ВИ ДИ БИ МЕТАЛ“ като марка-символ на висококачествени метални изделия, произведени по спецификация на нашите клиенти.